Success Mine 7 วิธีก้าวกระโดด ของคนสำเร็จเค้าทำกันยังไง?

Success Mine กับ 7 วิธีทำให้คุณเป็น ซุปเปอร์แมนโดยไม่รู้ตัว เพียงทำตามคนสำเร็จที่สามารถเลี้ยงแบบได้ ประกอบด้วย ฝันใหญ่ ลำดับความสำคัญเป็นต้น success mine ของคนสำเร็จ  จงถือว่าเป็นหน้าที่ ที่จะเติบโตขึ้นทุกวัน คนเราทำข้อผิดพลาดใหญ่หลวงอย่างหนึ่งก็คือ พุ่งเป้าผิด ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการได้มา การบรรลุถึงหรือการก้าวไปข้างหน้า แต่เกิดจากผลการเติบโตเท่านั้น ให้ความสำคัญแก่กระบวนการยิ่งกว่าผล ผลชัดเจนในชีวิตนั้น เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจที่ดี แต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและเติบโตต่างหากที่จะยืนยง ถ้าคุณอยากก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งก็จงมุ่งมั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่ารอคอยแรงดลใจ หรือ ความหวัง เจอร์รีย์ เวสต์ …