bitcoin

Bitcoin ใช้แทนเงินสดซื้อสินค้าได้อาจเหมือนใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต

Bitcoin  อ่านว่าบิทคอยน์ คือสกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัล ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ  ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตรหรือเหรียญเงินบาท และ ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกลุ่มนักพัฒนาเล็กๆกลุ่มหนึ่งตลอดจนบริษัทใหญ่ๆทั่วโลก โดยระบบของ บิทคอยน์ ถูกรันโดยคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทั่วโลก โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์ Sakarin Patoomaneeก็แค่อดีตพนักงานที่ตกงาน ที่ทำงานผ่านเน็ตเป็นรายได้เสริม มา 3 ปี ไม่มีอะไรจะแบ่งปันนอกจากประสบการณ์จริง ของการสร้างเงินล้านจากอินเตอร์เน็ต โดยไม่ออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว “ชีวิตเราไม่ใช่กระดาษก๊อปปี้ อย่าปล่อยให้ผ่านไปกีปี ก็ยังเหมือนเดิม”