Golden_Goose_Egg

ตามี ห่านทองคำ เรียนรู้และหลักการ ความสำเร็จการลงทุน

      กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชาวนาคนหนึ่ง ชื่อว่า ตามี เขากำลังจะไปเอาไข่จากห่านมาทำอาหารเหมื่อนทุกเช้าๆ แต่วันนี้ เขาได้พบไข่ ห่านทองคำ ในเล้า ตอนแรกชาวนาไม่เชื่อ สงสัยจะมีใครจะมาเล่นตลกกับเขาอะไรแน่ๆ เข้าจึงเอาไข้ทองคำไปหาช่างทอง ซึ่งยืนยันนอนยันว่าไข่ฟองนี้ เป็นไข่ทองคำบริสุทธิ์ ล้วนๆ ชาวนาจึงบอกขายไข่และจัดงฉลองเป็นยกใหญ่        เช้าต่อมา ชาวนาก็รีบเข้าไปโรงนาแต่เช้าเหมือนปกติ แล้วก็มีไข่ทองคำวางอยู่อีกจริงๆ วันต่อมาๆ ก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆทุกวัน ทว่า ตามีชาวนาคนนี้เป็นคน ละโมบโลภมาก …