fail

ประเภทธุรกิจ และ สาเหตุของความสำเร็จ ในการทำธุรกิจ เค้าเลือกยังไง? :รายได้เสริมหลังเลิกงาน

ในมุมมองของการทำธุรกิจ จะแบ่ง ประเภทธุรกิจ 3 ประเภท เท่านั้นคือ Me too Business,Value Added Business,Inniveation Business โดยประเภทของมันก็ถือว่าได้กำหนดระดับความสำเร็จไว้เรียบร้อยแล้วจีงไม่แปลกที่หลายคนบอกว่าคิดแทบตาย ทำงานหนักกว่าคนอื่น แต่ท้ายสุดล้มเหลวไม่เป็นท่า   ผมอยากบอกว่า แท้ที่จริงแล้ว ‘ความผิดพลาด’ มันเริ่มตั่งแต่ “ประเภท” ของธุรกิจแล้ว! นั้นก็คือเลือกทำ Me too Business (พูดง่ายๆ ไปทำธุรกิจเลียนแบบคนอื่น เห็นคนอื่นสำเร็จก็เลยทำบ้าง) ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วยอะไรบ้าง …