ความล้มเหลว-ความสำเร็จ

ความล้มเหลว ความสำเร็จ แตกต่างกันตรงไหน…?

ความล้มเหลว ความสำเร็จ ความคิดของคุนส่วนใหญ่ คือการที่คิดด้านลบมากกวว่าความคิดด้านบวก จึงไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จสักส่วนใหญ่ ความล้มเหลว ความสำเร็จ คนล้มเหลว จะคิดว่า …. “เอาไว้ทำ … พรุ่งนี้เหตุ” คนสำเร็จ จะไม่คิดว่า …. แต่เขา ” ลงมือ ทำทันที” คนล้มเหลว  “เกลียดเงิน” และบอกว่า “เงินเป็นกิเลส” คนสำเร็จ ” ชอบเงิน” และบอกว่า เงินและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ คนล้มเหลว มักจะพูดว่าได้ …. ไม่ใหม่อยากมีเงิน แต่ชอบเล่นหวยเล่น คุณคนสำเร็จ มักพูดว่าได้ …. เงินเป็น …

Success Mine 7 วิธีก้าวกระโดด ของคนสำเร็จเค้าทำกันยังไง?

Success Mine กับ 7 วิธีทำให้คุณเป็น ซุปเปอร์แมนโดยไม่รู้ตัว เพียงทำตามคนสำเร็จที่สามารถเลี้ยงแบบได้ ประกอบด้วย ฝันใหญ่ ลำดับความสำคัญเป็นต้น success mine ของคนสำเร็จ  จงถือว่าเป็นหน้าที่ ที่จะเติบโตขึ้นทุกวัน คนเราทำข้อผิดพลาดใหญ่หลวงอย่างหนึ่งก็คือ พุ่งเป้าผิด ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการได้มา การบรรลุถึงหรือการก้าวไปข้างหน้า แต่เกิดจากผลการเติบโตเท่านั้น ให้ความสำคัญแก่กระบวนการยิ่งกว่าผล ผลชัดเจนในชีวิตนั้น เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจที่ดี แต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและเติบโตต่างหากที่จะยืนยง ถ้าคุณอยากก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งก็จงมุ่งมั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่ารอคอยแรงดลใจ หรือ ความหวัง เจอร์รีย์ เวสต์ …