ความล้มเหลว-ความสำเร็จ

ความล้มเหลว ความสำเร็จ แตกต่างกันตรงไหน…?

ความล้มเหลว ความสำเร็จ ความคิดของคุนส่วนใหญ่ คือการที่คิดด้านลบมากกวว่าความคิดด้านบวก จึงไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จสักส่วนใหญ่ ความล้มเหลว ความสำเร็จ คนล้มเหลว จะคิดว่า …. “เอาไว้ทำ … พรุ่งนี้เหตุ” คนสำเร็จ จะไม่คิดว่า …. แต่เขา ” ลงมือ ทำทันที” คนล้มเหลว  “เกลียดเงิน” และบอกว่า “เงินเป็นกิเลส” คนสำเร็จ ” ชอบเงิน” และบอกว่า เงินและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ คนล้มเหลว มักจะพูดว่าได้ …. ไม่ใหม่อยากมีเงิน แต่ชอบเล่นหวยเล่น คุณคนสำเร็จ มักพูดว่าได้ …. เงินเป็น …